close

Børn der kan følge med i skolen, oplever en overordnet trivsel

Skole er noget som vi alle skal igennem. Som barn fylder det en stor del af deres hverdag, og har stor betydning for deres trivsel. Skolens miljø, barnets succes i skolen, og de børn og voksne som barnet omgives med spiller en stor rolle i barnets trivsel i nuet, men har også en påvirkning i dets senere liv. 

Når du tænker tilbage på din skolegang, dukker der så positive minder eller negative minder op? Børns faglige kunnen, i en tidlig alder spiller en rolle senere hen, og derfor er det vigtigt at vi forsøger at hjælpe dem godt på vej. 

Alle børn er gode til noget, og det er også forskelligt hvad børn viser interesse for tidligt i deres liv. Børns evne til at koncentrere sig og deres udviklingskurve kan være meget forskellige, særligt i de tidlige år, og ved deres skolestart. Når børn starter i skole, er det en spændende overgang fra noget velkendt, og en mere løs ordning, til en mere faglig og praktisk hverdag hvor man pludselig skal opnå mere. 

Matematik er et af de fag som allerflest børn har sværest ved

Matematik er et af de fag, som der er flest børn der har svært ved. Børn som i en tidlig alder har svært ved matematik, vil ofte følges af disse komplikationer senere hen, når de skal tage videregående uddannelser. 

Har dit barn svært ved matematik kan matematikfessor være en stor hjælp. Med matematikfessor får du redskaber til at hjælpe dit barn godt på vej. Matematikfessor hjælper dig til at skabe et godt fundament for dit barns læring, og gør læring sjovt og produktiv.

Det er naturligt at nogle børn har nemmere ved at indlære og ved at koncentrere sig på den måde som vores skolesystem er opbygget på. Børns faglige forståelse, og evne til at følge med i skolen kan have en stor indvirkning på dets overordnede trivsel. Derfor er det vigtigt at man allerede i en tidlig alder, gør sit bedste for at gribe de børn som måske har svært ved det med skole.