close

Interim Management – garvede ledelsesprofiler med stor ekspertise

I de fleste større og store virksomheder hænder det af og til at man havner i en situation, hvor virksomheden akut må se sig om efter en ny chef eller leder, for den ene eller anden afdeling eller ansvarsområde.

Det er som regel ikke med hverken den afgående leders eller virksomhedens gode vilje at man havner i en sådan situation, og ofte skal årsagen findes i at personen er blevet syg i en grad så det ikke længere er muligt at passe jobbet, det kan også være pga. fyring eller tilbud om attraktiv ansættelse fra anden side.

Hvad end grunden er til at vedkommende aftræder sin stilling, er det altid et stort problem for virksomheden, da det er meget resursekrævende og tidskrævende at finde en person, der kan gå ind og overtage den tidligere leders rolle og funktion. Især når det drejer sig om en lederstilling, der skal besættes hurtigt.

Besværlig og kostbar opgave

Det er af største vigtighed for en virksomhed, der står med en sådan udfordring at finde en person med de rigtige kvalifikationer, der kan træde til hurtigst muligt. Det bliver især vanskeliggjort af at det samtidig skal være en person, som formår med stor sikkerhed og overblik at kunne gå ind i den pågældende virksomhed og varetage vigtige fokusområder fra dag ét.


De fleste virksomheder formår som regel ikke selv at kunne finde en sådan person hurtigt og effektivt, og prøver man alligevel kræver det som regel en masse kostbar tid og resurser, der kunne være givet bedre ud på andre ting.

Specialister i interim management / midlertidig ledelse

Nextt Management er mangeårige specialister indenfor interim management branchen, som handler om rekruttering af ledelsesprofiler til virksomheder, der står med et akut behov for at en midlertidig leder træder til at overtager en vigtig topstilling i virksomheden.

Med over 18 års erfaring indenfor interim management kan Nextt Management hjælpe med enhver rekrutteringsopgave når det gælder ledelsesstillinger.


Nextt Management kan bla. finde interim ledere, der har følgende titler:

· Interim CEO (Administrerende Direktør)
· Interim COO
· Interim HRO
· Interim CTO
· Interim CIO
· Interim CMO
· Interim CSO
· Financial Controller
· Interim Change Manager
· Freelance Interim Manager

Hos Nextt Management er fokus altid på at profilerne skal være erfarne, garvede og relevante for den pågældende stilling.

Nextt Management har adgang til en database, med mere end 4000 interim managers, chefer, direktører og ledere, der er parate til at indtræde i en virksomhed, hvor der akut skal besættes en ledelsesrolle.