close

Globalt udviklingsmål: Bedre jobmuligheder

lle voksne har brug for en indtægt til at kunne betale helt basale udgifter: mad, husly, tøj og medicin.

Et godt job giver dig muligheder
Et godt job giver i den største del af verden muligheder for at ens børn kan få en uddannelse, til at have en bekvem og moderne bolig, til at kunne efteruddanne sig og derefter kunne få et bedre job til en højere løn.

Antallet af arbejdsløse på verdensplan er vokset med små 30 millioner siden krisen satte ind i 2007. Arbejdsløshed er derfor et globalt problem, og det giver øget pres på grænserne til de lande, hvor der er arbejde og vækst.

Under krisen er der også danskere, som er flyttet udenlands i jagten på arbejde. Håndværkere og sygeplejersker er blandt de grupper af uddannede danskere, som har fået arbejde i Norge, hvor væksten er fortsat i modsætning til i Danmark.

Arbejde til alle
Bedre jobmuligheder betyder, at der er job at søge, der hvor du bor. Hvis du kan og vil arbejde, skal der være job du kan søge. Jobbet skal være aflønnet, så du som minimum kan få dækket de basale udgifter til mad, bolig, tøj og medicin.

Et godt job er et job, hvor du kan tjene nok til at du og din familie kan leve under ordentlige forhold og hvor der er råd til uddannelse for alle i familien.

I dag er der mange arbejdsløse over hele kloden. Mange af de personer, der er i job, arbejder under uacceptable og farlige forhold til en lav og utilstrækkelig løn.
Hvis alle skal kunne finde et job med en rimelig løn og sikkerhed, må politikere og arbejdsgivere gå sammen om at forbedre jobmuligheder og arbejdsvilkår.

Jobvækst alene løser ikke alle problemer. Selv med et øget udbud af job kan nogle grupper af ledige have brug for ekstra støtte til at komme i arbejde igen eller få deres første job. Nyuddannede som har gået ledige under krisen og ældre ledige over 50 kan have sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet i en krisetid, end den yngre men erfarne del af arbejdsstyrken.

Uanset alder, uddannelsesniveau og baggrund skal der være plads til dig på arbejdsmarkedet.

Et godt job handler om mere end penge. Arbejdet skaber rammen om vores daglige liv; et liv med identitet og værdighed.

FORSLAG TIL SØGEORD
vulnerable employment, labour legislation, dagpengereform, flaskehalse på arbejdsmarkedet

FACTS

Mange ansatte arbejder til en lav og utilstrækkelig løn. Bruttonational pr. indbygger i US dollars:
Danmark 59.000 US dollars
Vietnam 1.900 US dollars
Tanzania 700 US dollars